Kamis, 26 Juli 2007

Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2011 / 1432H (Malaysia)

Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2011 / 1432H Mengikut Negeri Di Malaysia

Berikut adalah kadar pembayaran zakat fitrah 2011 tahun 1432H mengikut negeri di malaysia. Kadar zakat fitrah pada sepanjang bulan Ramadan kali ini untuk hampir semua negeri di seluruh negara naik antara RM1 dan lebih RM2 bagi setiap orang. Kadar zakat 2011 boleh dilihat pada jadual dibawah.

Bil Negeri Kadar Zakat Fitrah
1 Johor RM 7.50
2 Kedah RM 7.00
3 Kelantan RM 7.60
4 Melaka RM 6.30
5 Negeri Sembilan RM 6.50
6 Pahang RM 7.30
7 Pulau Pinang RM 7.30
8 Perak RM 7.00
9 Perlis RM 6.00
10 Selangor RM 5.20
11 Terengganu RM6.00 / RM7.00 / RM8.00
12 Sabah RM7.70
13 Sarawak RM 7.50
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya RM 5.200 komentar:

Posting Komentar